Sundere kontormiljø

Sundere indeklima på arbejdspladsen

Et sundt indeklima på arbejdspladsen er vigtigt for medarbejdernes trivsel.

Komfortventilation spiller en stor rolle i forhold til at opnå et sundt indeklima. Uønskede mikroorganismer som f.eks. virus, bakterier og skimmel har gode vilkår i ventilationsanlæg.  

Herfra spredes de via luften og er medvirkende til et dårligt indeklima. Det samme gør sig gældende for VOC’er (dufte og lugte).

Et dårligt indeklima kan påvirke medarbejdernes effektivitet, koncentrationsevne og kreativitet.Virus, bakterier og skimmel, som bliver spredt via luften, kan desuden øge risikoen for sygdom og smittespredning mellem medarbejdere.

UVC-løsninger til komfortventilation skaber et sundere indeklima

Opnå et sundere indeklima med en UVC-løsning

Vi leverer UVC-løsninger, som kan bekæmpe uønskede mikroorganismer i ventilationsanlæg og nedbryde VOC’er (dufte og lugte).

Det resulterer i et sundere indeklima, reducerer risikoen for sygdom og smittespredning og forbedrer medarbejdernes trivsel.