Transport & Shipping

UVC forhindrer krydskontaminering og spredning af VOC’er (dufte og lugte) i containere/reefers.

Undgå krydskontaminering af varer i containere/reefers

Containere/reefers er ofte i transit i lange perioder, hvor de fungerer som vækstmiljøer for en bred vifte af bakterier og skimmel.

I reefers kan forskellige virus overleve længe pga. de lave temperaturer. Det betyder, at virus kan spredes over store afstande. Det gælder bl.a. coronavirus.

UVC-løsninger til transport og shipping

Spredning af VOC'er kan gøre varer usælgelige

VOC’er (dufte og lugte) kan medføre, at varer ikke kan sælges. Det sker, når et vareparti f.eks. fisk resulterer i, at nye varepartier i containeren også kommer til at lugte af fisk.

VOC’er kan være meget besværlige og i nogle tilfælde umulige at eliminere med konventionelle rengøringsmetoder. Her kan UVC-løsninger være med til at løse problemet. 

Vi leverer UVC-løsninger, som eliminerer bakterier og skimmel. Virus bliver inaktivt, så de ikke smitter og VOC’er nedbrydes, så krydskontaminering undgås.
Dermed opnår I et bedre opbevarings- og transportmiljø.