Hvad er mikroorganismer?

Sådan fungerer mikroorganismer

Mikroorganismer er organismer, som vi ikke kan se med det blotte øje, men kun med udstyr som et mikroskop eller lignende. 

Mikroorganismer er hovedsageligt encellede som f.eks. bakterier, protozoer og gær. Der findes også flercellede mikroorganismer  som f.eks. skimmel.

Virus derimod er hverken encellede eller flercellede. De består kun af en smule genetisk materiale (DNA eller RNA) omsluttet af en proteinkapsel. 

Ventilation_mikroorganismer.jpg

Mikroorganismer i ventilationssystemer

Mikroorganismer kan sætte sig i ventilationssystemet. Den konstante luftgennemstrømning danner fugt/kondens, hvilket skaber gunstige forhold for mikroorganismerne. De kan formere sig og sprede sig kontinuerligt via luften fra ventilationssystemet.

Det skaber et dårligt indeklima og øger risikoen for smitte af og blandt ansatte. Inden for fødevarebranchen er der en risiko for kontaminering af fødevarer og nedsat holdbarhed af varer. 

Vi leverer UVC-løsninger, som bekæmper uønskede mikroorganismer som f.eks. virus, bakterier og skimmel.

Typiske mikroorganismer i køleanlæg

Bacillus cereus

B. cereus findes i jord, på planter og i vand. Den kan danne spore, som gør den i stand til at overleve under ugun-
stige forhold. Kan forekomme i krydderier, mælkeprodukter, grøntsager, æg, stivelsesholdige produkter og spise-
klare fødevarer.
Sygdomme: Madforgiftning.

Listeria monocytogenes

Listeria findes naturligt i jord, på planter, i spildevand og i tarmen hos mennesker og dyr.
Bakterien kan gemme sig i produktionsmiljøer hos fødevarevirksomheder, hvor den kan være meget svær at kom-
me til livs. Listeria forekommer især i rå fødevarer, som råt kød, rå mælk, rå fisk og rå grøntsager.
Den kan også kontaminere fødevarer efter, at de er blevet varmebehandlet.
Sygdomme: Listeriose.

Escherichia coli

Tarmbakterie, som findes i alle dyr og mennesker. Den spredes i naturen via afføring.
Dårlig hygiejne er ofte skyld i spredning i f.eks. kontormiljøer og opholdssteder. E. coli er en hyppig årsag til mad-
forgiftning, men visse grupper kan forårsage alvorlige infektioner.
Sygdomme: Madforgiftning, urinvejsinfektion, blodforgiftning, blindtarms- og galdeblærebetændelse.

Clostridium spp

Disse er sporedannende bakterier, som findes i jord og bundsediment. Kan forekomme i kød, kødprodukter, fisk,
fiskeprodukter, honning, og krydderier. Overføres til produkter ved direkte kontakt med jord eller vand.
Sporene er meget modstandsdygtige mod fysiske og kemiske påvirkninger.
Sygdomme: Madforgiftning, pølseforgiftning.

Salmonella

Salmonella findes i tarmen hos dyr som fjerkræ og svin, der ofte ikke påvirkes af bakterien. Spredning skyldes dår-
lig behandling af fødevareprodukter som mælk, kød og æg.
Spredning mellem mennesker kan ske ved håndtering af inficerede produkter.
Sygdomme: Salmonellose.

Skimmelsvamp

Skimmel er en gruppe af mikroskopiske svampe, som findes overalt. De fordærver fødevareprodukter, der opbeva-
res under forkerte forhold. Indtagelse af fordærvede fødevareprodukter kan føre til sygdom.
Sygdomme: Aspergillose, madforgiftning, allergi, astma.