Hvad er UVC?

Forskellen på synlig og usynlig UV-lys

UV-lys er defineret som elektromagnetisk stråling med bølgelængder mellem 100 og 400 nm. Bølgelængderne angives i nanometer (nm), hvor 1 nm svarer til 1 x 10-9 meter. Mennesker kan ikke se UV-stråling med bølgelængder under 400 nm, hvilket omfatter UVC-lys. Det lys, der kan ses fra en UVC-kilde, er et restprodukt med bølgelængder over 400 nm.

Solen udsender forskellige typer stråling både synlig og usynlig.
De synlige stråler kender vi som lys. Den usynlige stråling består bl.a. af ultraviolette stråler (UV-stråler).

UV-stråling har en bølgelængde på 100 – 380 nm og inddeles i tre kategorier efter energiindholdet: UVA, UVB og UVC.

UVC har den korteste bølgelængde og er dermed den mest koncentrerede og  energirige stråling.

Al UV-stråling kan være skadelig for mennesker i store mængder. Ozonlaget beskytter os mod UVC-stråler fra solen.

UVC bekæmper uønskede mikroorganismer

Airvention leverer UVC-løsninger, som er udviklet på baggrund af mange års forskning i bekæmpelse af skadelige mikroorganismer.

UVC-rørene udsender stråling med en bølgelængde på 254 nm.

Bølgelængder mellem 200 – 300 nm absorberes kraftigt af DNA. Den maksimale absorbering sker ved ca. 254 nm, hvilket medfører skader på DNA-strukturen.

Derfor er UVC ideel som desinfektionsmiddel mod potentielt skadelige mikroorganismer f.eks. virus, bakterier og skimmel i køle- og komfortventilation. UVC er desuden ikke miljøskadelig sammenlignet med konventionelle rengøringsmetoder. 

Du kan med fordel se vores korte introduktionsvideo, hvis du vil høre noget mere.

Ofte stillede spørgsmål om UVC

Hvad er forskellen på UV lys og UV-stråling?

UV lys og UV-stråling henviser til det samme fysiske fænomen, nemlig elektromagnetisk stråling med kortere bølgelængde end synligt lys. UV-stråling er imidlertid en mere generel betegnelse, der dækker hele spektret af elektromagnetisk stråling med bølgelængder kortere end synligt lys, mens UV-lys normalt henviser til synligt lysagtig stråling med bølgelængder tæt på synligt lys i UV-spektret. UV-stråling kan også komme fra naturlige kilder, såsom solen, mens UV-lys normalt henviser til kunstigt frembragt lys fra UV-lamper eller LED’er.

Hvad er forskellen på UVA, UVB og UVC?

Forskellen mellem UVA, UVB og UVC ligger i deres bølgelængder. UVA har en bølgelængde på 320-400 nm og kan forårsage aldring og kræft i huden. UVB har en bølgelængde på 280-320 nm og kan forårsage solskoldning og hudkræft, mens UVC har en bølgelængde på 100-280 nm og normalt absorberes af ozonlaget i atmosfæren, så det ikke når jordoverfladen.

Er UVC farligt?

UVC kan være farligt for levende organismer, inklusive mennesker, ved eksponering i for store mængder. Det kan forårsage akutte sundhedseffekter, såsom øjenskader, hudforbrændinger og kan påvirke åndedrætsfunktionen. Langvarig eksponering kan også øge risikoen for hudkræft og øjenproblemer.

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger skal man tage ved brug af UVC bestråling?

UVC bestråling kan være farligt for øjne og hud, så det er vigtigt at tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ved brug. Dette betyder man skal undgå direkte eksponering for UVC og sørge for tilstrækkelig afskærmning af UVC strålingen, for at opnå optimal sikkerhed.

Hvordan er UVC bestråling anderledes end traditionelle desinfektionsmetoder?

UVC er anderledes end traditionelle desinfektionsmetoder, fordi det er en kemisk fri metode til at dræbe patogener og fjernelse af mikroorganismer. Det kan også være mere effektivt i flere tilfælde og kræver ikke tilsætning af kemikalier og kan derfor give en besparelse på rengøring og desinfektion.

Hvad er nogle eksempler på anvendelse af UVC?

UVC anvendes i en række forskellige muligheder, herunder desinfektion af hospitalsrum, kontorer, offentlige transportmidler, køle-ventilationsanlæg og vandbehandlingsanlæg. Det kan også anvendes til rensning af luft, hvor det fjerner virus og dårlige lugte, hvorfor det er med til at forbedre indeklimaet.

Vi har fokus på sikkerhed

For at undgå skade på øjne og hud er afskærmning en integreret del af vores UVC-løsninger. UVC stråling er kendt for sin evne til at dræbe bakterier, skimmelsvamp og virus, men det kan også forårsage alvorlige sundhedsskader. Derfor anvender vores løsninger afskærmning, som effektivt blokerer for UVC strålingens farlige bølgelængder og beskytter brugerne. Dette betyder, at man sikkert kan opholde sig i nærheden af vores afskærmede UVC-løsninger,
mens man stadig drager fordel af deres desinficerende egenskaber.

Det er dog vigtigt at bemærke, at man stadig skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og følge instruktionerne
for at undgå utilsigtet eksponering for UVC-stråler. Er du i tvivl, eller vil du bare gerne vide mere, så kontakt os her