Hvad er UVC?

UVC er usynlig stråling

Solen udsender forskellige typer stråling både synlig og usynlig.
De synlige stråler kender vi som lys. Den usynlige stråling består bl.a. af ultraviolette stråler (UV-stråler).

UV-stråling har en bølgelængde på 100 – 380 nm og inddeles i tre kategorier efter energiindholdet:

  • UVA
  • UVB
  • UVC

UVC har den korteste bølgelængde og er dermed den mest energirige stråling.

Al UV-stråling kan være skadelig for mennesker i store mængder. Ozonlaget beskytter os mod UVC-stråler fra solen, så de ikke ødelægger vores DNA.

UVC bekæmper uønskede mikroorganismer

Vi leverer UVC-løsninger, som er udviklet på baggrund af mange års forskning i bekæmpelse af uønskede mikroorganismer.

UVC-rørene udsender stråling med en bølgelængde på 254 nm.

Bølgelængder mellem 200 – 300 nm absorberes kraftigt af DNA. Den maksimale absorbering sker ved ca. 254 nm, hvilket medfører skader på DNA-strukturen.

Derfor er UVC ideel som desinfektionsmiddel mod uønskede mikroorganismer f.eks. virus, bakterier og skimmel i køle- og komfortventilation. UVC er desuden ikke miljøskadelig sammenlignet med konventionelle rengøringsmetoder.

Vi har fokus på sikkerhed

Vores løsninger indeholder en afskærmning, som forhindrer eksponering af UVC-stråler, da UVC-stråler er skadelige for øjne og hud.